วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

31. วิธีทำน้ำพุทธมนต์ด้วยพระกริ่งปวรเรศวิธีนำพระกริ่งปวเรศ  สามารถนำมาอธิฐานจิตทำน้ำมนต์ได้ 108 
• รักษาโรคภัยไข้ทุกชนิด เช่นโรคภัยไข้เจ็บ โรคจากสารนิวเคลียร์-เคมี 
• รักษาสิ่งอัปมงคล ต้องธรณีสารอุบาทว์แปดประการ ต้องน้ำมันผีต้องน้ำมันพราย ต้องเดรัจฉานวิชาคุณไสย คุณผี คุณคน อวิชา ต้องเสน่ห์ยาสั่งยาแฝด ต้องคุณสิบสองภาษา ต้องมนต์ดำมนต์แดง ติดเนื้อหนังมังสา 
• ต้องโรคเวร ให้ทุเลา  ถ้าหากเบาหาย ฯลฯ
• อธิษฐาน ทำน้ำมนต์ ประพรมบ้าน ร้านค้า สินค้าต่างๆ เพื่อความคร่องตัว ฯลฯ